Carmelo Sobrino
. regresar

Obras - Works - Werke
Horizontes (2/3)


Vea mas | See more | weiter blättern

Blanco, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
24-3/8”x 36-3/8” (61.9 x 92.4 cms.)
Colección Monín Berio


Bou, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
44-1/4”x 40-1/8” (112.5 x 102 cms.)
Colección Mari Borrero-Bou
Amarillo, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
35”x 23” (89 x 58.5 cms.)
Colección Sila M. Calderón, Gobernadora E.L.A. y Sr. Ramón Cantero Frau


Bar, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
33-1/16”x 55-7/8” (86.4 x 141.8 cms.)
Colección Carmelo SobrinoArecibo, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
40-1/8”x 49” (112 x 124.5 cms.)
Colección Olga Lang


Rrillo, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
30”x 48” (130 x 76 cms.)
Colección Carmelo SobrinoTem, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
30”x 48” (130 x 76 cms.)
Colección Carmelo Sobrino


Che, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
30”x 48” (130 x 76 cms.)
Colección Carmelo Sobrino

Rojo que te quiero rojo, s.f.
Óleo sobre tela/Oil on canvas
44-1/4”x 25-1/4” (112.5 x 64 cms.)
Colección Edgardo Martorell

Vea mas | See more | weiter blättern